ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Γραμματεία : 2465-350100, 2465-350110

Προϊσταμένη: 2465-350104

 

Γραφείο Δημάρχου

2465-350102

 

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Προγραμματισμού   Μαγιάγκας Γιώργος : 2465-350107

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Υποδομών και Έργων   Ώττας Βασίλειος: 2465-350102

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Οχημάτων, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας  Πήττας Θεόδωρος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων  Πάτρα – Τσούκα Νικολέτα

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  Νικολαΐδου Ευανθία

 

Δημοτολόγια: 2465-350117

 

Ταμείο: 2465-350118

 

 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΚΙΟΥ: 2465-350200

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 2468-350200

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ: 2468-350100