Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη Δομή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βοΐου,Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΗ

Βρίσκεστε εδώ: