ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή προσφορών για εκμίσθωση ακινήτου (διαμερίσματος) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «ΣΑΝΟΥΚΩΣ ΜΗΛΙΟΥ».

Βρίσκεστε εδώ: