ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω δημοτικών αγροτικών ακινήτων από τα Αγροκτήματα Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Νεάπολης και της Δ.Ε. Τσοτυλίου

Βρίσκεστε εδώ: