ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου στην περιοχή ‘Λόφος Τσοτυλίου’, επιφάνεια πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων (500m²).

Βρίσκεστε εδώ: