Στην ενότητα αυτή είναι αναρτημένος ο Κανονισμός Καθαριότητας όπως αυτός εγκρίθηκε με την 355/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου [ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ]