Ο Δήμος Βοΐου λειτουργεί δομή ασυνόδευτων ανήλικων κοριτσιών προσφύγων στον οικισμό Πεντάλοφο με τη συγχρηματοδότηση του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.