Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βοΐου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Τακτικά Μέλη :

Πάτρα Νικολέτα

Κοσμίδης Δημήτριος

Γκερεχτές Λάζαρος

Τζακόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

Νικολαΐδου Ευανθία

Ταγκαλίδης Σάββας

Πολύζος Χαρίτων

Δάρδα Καλλιόπη