Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βοΐου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Τακτικά Μέλη :
Γκερεχτές Λάζαρος

Λυσσαρίδης Χρήστος

Παπαδιώτη – Νταβατζή Γλυκερία

Ευθυμιάδης Αναστάσιος
Ορφανίδου – Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα

Γιώτης Θεόκλητος
Αναπληρωματικά μέλη:
Κοτρώτσιος Λουκάς

Χατζής Ιωάννης

Τιούκαλιας Δημήτριος

Πήττας Θεόδωρος

Σίμος Ηλίας