Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Τακτικά Μέλη :
Κοτρώτσιος Λουκάς

Δόρδας Χρήστος
Καρακουλάκης Παναγιώτης
Τιούκαλιας Δημήτριος
Σίμος Ηλίας

Πήττας Θεόδωρος
Αναπληρωματικά Μέλη:
Ρομπόλας Ιωάννης
Τσαρχάς Ιωάννης
Χατζής Γιάννης

Μουστάκα Ζωή

Σταμπολούς Βσσίλειος