Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Τακτικά Μέλη :

Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος

Μαρκούση Χρυσούλα

Πολύζος Χαρίτων

Δάρδα Καλλιόπη

Αναπληρωματικά Μέλη:

Πήττας Θεόδωρος

Καρανάσιος Παναγιώτης

Στεργίου Χρήστος

Τζακόπουλος Παναγιώτης