Η κ. Νταβατζή – Παπαδιώτη Γλυκερία, με καθ’  ύλην αρμοδιότητες:

–  του αυτοτελούς τμήματος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικών υποθέσεων και ειδικότερα των γραφείων πολιτισμού, κοινωνικής πολιτικής, ισότητας και αλληλεγγύης και του γραφείου προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

– του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα του γραφείου τουρισμού

Ο κ. Ρομπόλας Ιωάννης με καθ’  ύλην αρμοδιότητες:

– την εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο οργάνωση και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Κατεβάστε την απόφαση: ENTETAΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2018