Μέλη  Δημοτικού  Συμβουλίου

ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΜΟΣΗΛΙΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙΟΥΚΑΛΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΕΡΕΧΤΕΣΛΑΖΑΡΟΣΜΕΛΟΣ
ΝΤΑΒΑΤΖΗ- ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΓΛΥΚΕΡΙΑΜΕΛΟΣ
ΚΟΡΔΙΣΤΑΣΑΝΤΡΕΑΣΜΕΛΟΣ
ΡΟΜΠΟΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΡΧΑΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ
ΤΖΙΛΙΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΣΗΧΡΥΣΟΥΛΑΜΕΛΟΣ
ΜΑΓΙΑΓΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΟΣ
ΔΟΡΔΑΣΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣΛΟΥΚΑΣΜΕΛΟΣ
ΖΙΑΡΑΦΩΤΕΙΝΗΜΕΛΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΕΛΟΣ
ΓΙΩΤΗΣΘΕΟΚΛΗΤΟΣΜΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ
ΠΗΤΤΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΛΟΣ
ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΖΩΗΜΕΛΟΣ
ΓΚΑΣΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΣΜΙΧΑΗΛΜΕΛΟΣ