Η Δ.Ε.Υ.Α.B. έχει ως πεδίο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της την Ύδρευση και Αποχέτευσης σε ένα χώρο που να διατηρηθεί στο ακέραιο μία ευαίσθητη ισορροπία, αφού ο χρήστης όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑB είναι ταυτόχρονα και χρηματοδότης της Επιχείρησης δηλ. οι περιοχές  μας και οι συμπολίτες μας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης
Νεάπολη Βοΐου
Τ.Κ. 500 01
Τηλ.: 2468023180