Μαγιάγκας Γιώργος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Προγραμματισμού, ο οποίος θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:

–  Της Διεύθυνσης Οικονομικών,Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α). Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β). Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

γ). Τμήμα Ταμείου

– Του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:α). Γραφείο Προγραμματισμού,Ανάπτυξης,Ποιότητας και Οργάνωσης β). Γραφείο ΝέωνΤεχνολογιών

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ώττας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Υποδομών και Έργων, ο οποίος θα ασκεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

– Της Διεύθυνσης Οικονομικών,Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα την παρακάτω διοικητική ενότητα:

α). Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα,

– το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου

-Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Συγκοινωνιών

β) Τμήμα Συντήρησης Υποδομών

γ) Τμήμα Πρασίνου

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Νικολαΐδου Ευανθία, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών που θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:

-Της Διεύθυνσης Οικονομικών,Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α). Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα,

-το Γραφείο Ανάπτυξης και Απασχόλησης

β). Τμήμα Υποστήριξης Οργάνων Δήμου

γ). Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών

δ). Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Μισθοδοσίας

ε). Τμήμα Κ.Ε.Π.

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Πήττα Θεόδωρο, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Οχημάτων, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:

Της Διεύθυνσης Οικονομικών,Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα την παρακάτω διοικητική ενότητα:

α). Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα,

-το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α). Τμήμα Πολιτικής προστασίας

β). Τμήμα Περιβάλλοντος

γ). Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

δ). Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Οχημάτων

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Πάτρα – Τσούκα Νικολέτα, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:

Του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:

α). Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

β). Γραφείο Πολιτισμού

γ). Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Αλληλεγγύης

δ). Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Κατεβάστε την απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ