Νταβατζή – Παπαδιώτη Γλυκερία
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Γκερεχτές Λάζαρος
Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας και περιβάλλοντος, προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης, επικοινωνιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Λουκάς Κοτρώτσιος
Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου, διαχείρισης και συντήρησης δημοτικών οχημάτων
Χατζής Ιωάννης
Αντιδήμαρχος αγροτικής και επιχειρηματικής οικονομικής ανάπτυξης
Ευθυμιάδης Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας