ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Δ. ΒΟΪΟΥ

Κατεβάστε τον κανονισμό στον παρακάτω σύνδεσμο:

κανονισμός Λ.Α. Δ. Βοΐου (1)

 

Για τυχόν έχετε  παρατηρήσεις σχετικά με τον κανονισμό, μπορείτε να στέλνετε στο email του Δήμου εντός 10 ημερών.

EMAIL: info@dimosvoiou.gr