Οι ρίζες της Ιστορίας του Δήμου φτάνουν στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο κ. Αντ. Κεραμόπουλο, η Λεβαία – αρχαία πόλη, απ’ όπου προήλθαν οι Αργεάδες Βασιλείς, οι οποίοι μετοίκησαν και έκτισαν τη Βεργίνα – πιθανόν να είναι η τοποθεσία « Ανάνα » της Πλατανιάς, ενώ κατά τον κ. Δημήτρη Κανατσούλη, η Λεβαία ήταν το « Μπουμπούστι », δηλαδή η σημερινή Πλατανιά.Ο κ. Κεραμόπουλος υποστηρίζει επίσης ότι στην περιοχή «Σαΐτα», που βρίσκεται 1,5 χμ. από το σημερινό Δρυόβουνο, έγιναν μάχες μεταξύ των Βασιλέων του Κράτους της Ορεστίδος και του Κράτους της Ελιμείας.Πάντως στην περιοχή (Δ.Δ. Πλατανιάς) βρέθηκαν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία επιβεβαιώνουν τους παραπάνω ισχυρισμούς, και εκθέτονται στο Αρχαιολογικό μουσείο Κοζάνης, ενώ καθημερινά εντοπίζονται, από τυχαίες ανασκαφές, νέα ευρήματα από τα οποία άλλα μεταφέρονται σε μουσεία (Κοζάνης, Αιανής), ενώ άλλα εντοπίστηκαν και επιχωματώθηκαν.Ακόμη σε ανασκαφές που έγιναν, υπό την εποπτεία της Αρχαιολόγου κα. Καραμήτρου, βρέθηκε κεραμοποιείο καθώς και μοναδικά ευρήματα από τη Λίθινη περίοδο, τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης.

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ονομαζόταν «Λειψίστα» και ήταν το Διοικητικό – Στρατιωτικό – Οικονομικό κέντρο της Επαρχίας Ανασελίτσας (Βοΐου), έδρα πολλών Μπέηδων της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα ο Δήμος Νεάπολης κατοικείται κυρίως από γηγενής κατοίκους, όμως ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού προέρχεται από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία, οι οποίοι μετοίκησαν κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, την περίοδο 1922-1924.