Μικρό αριθμό αρχοντικών συναντούμε και στην πόλη της Εράτυρας

Λαογραφικό Μουσείο Εράτυρας

Οι επισκέπτες στο μουσείο μπορούν να αντιληφθούν τη ζωή και την τέχνη που ανθούσε στην Εράτυρα. Φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα, συμπληρώνουν τη συνοπτική εικόνα μιας ζωής που χάθηκε ανεπιστρεπτί

ώρες λειτουργίας με συνεννόηση

Τηλ 2465031385

 

Εκκλησίες –μοναστήρια