Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων κοινωνικού παντοπωλείου

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου : Α) την αρχική Αριθ.96/2012 η οποία τροποποιήθηκε με την και Αριθμ. 87/2018  (ΑΔΑ : 7Χ8ΠΩ97-ΙΩΩ) όπου τροποποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Βοΐου ( αριθμ. πρακτικού 10/2018  ) Β)  την Νο.88/2021  ( ΑΔΑ : 6ΤΝ3Ω97-ΤΞΑ  και το αριθμ. 10/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης ) με την…