Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09:00

Π    Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η   Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 14η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα…