Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση στις 05.04.2021 δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Π    Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η   Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 5η του μήνα Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,…