Δελτίο τύπου – Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου για το έτος 2021

Εγκρίθηκε με την υπ΄αρίθμ 15004/09-02-2021 απόφαση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο  Προϋπολογισμός του Δήμου Βοίου για το έτος 2021. Ο Προϋπολογισμός του 2021 έχει συνολικό άθροισμα εσόδων και αντίστοιχα εξόδων 23.892.387,37€. Σε σχέση με το 2020 είναι αυξημένα τα έσοδα κατά 4.992.387,37€. Τα τελευταία έτη οι Προϋπολογισμοί του Δήμου μας είχαν καθοδική…