Δελτίο τύπου – Απαλλαγή όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία, από την καταβολή Δημοτικών Τελών και Μισθωμάτων για τα ακίνητα του Δήμου

Ο Δήμος Βοΐου αξιοποιώντας στο έπακρον τις δυνατότητές του, συμβάλλει στο μέγιστο στην στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί λόγω της επιβολής των εκτάκτων μέτρων λόγω κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις αριθμ. 27/2021 και αριθμ.28/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας αποφασίστηκε: Α) Η απαλλαγή σε ποσοστό 100% των πληττόμενων επαγγελματιών για δημοτικά τέλη καθαριότητας,…

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση στις 08.02.2021 δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την 8η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3068 κοινή υπουργική (ΦΕΚ 94/Β/16.01.2021) με…