Δελτίο τύπου – Μείωση δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες

Ξεκινά από την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020  η κατάθεση των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους σε ποσοστό μείωσης 40%  του ενοποιημένου τέλους καθαριότητας – φωτισμού  μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων. Ως δικαιούχοι ορίζονται: οι άποροι, τα άτομα με  αναπηρίες, οι πολύτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Πολύτεκνες οικογένειες, όπου το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα…