Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση στις 15.06.2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 15η του μήνα Ιουνίου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.   ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2020. Έγκριση δαπανών…