Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση στις 22.05.2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.     ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βοϊου έτους 2020.…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΖΩΝΗΣ »

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid – 19), σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς, θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία…