Δελτίο τύπου – Εξοπλισμός με μέσα και πόρους για τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου

Ο Δήμος Βοΐου, στην προσπάθειά του να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατόν υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, έχει εξοπλίσει με τα κατάλληλα μέσα και τους απαραίτητους πόρους τους Προέδρους των Κοινοτήτων όλου του Δήμου για να εκτελέσουν εργασίες καθημερινότητας, που αφορούν τη συντήρηση του δικτύου φωτισμού, την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, την αποψίλωση χόρτων, την αποκατάσταση…