ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ενημέρωσης των Δημοτών για την έναρξη της διαδικασίας ανάρτησης της μελέτης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Σιάτιστας, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.