Αλλαγή ημέρας λαϊκής αγοράς Τσοτυλίου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της  εορτής του Πολιούχου Αγίου Αθανασίου το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου του Δήμου Βοΐου, μεταφέρεται η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Τσοτυλίου στις 17 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Η παραπάνω αλλαγή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.1 του ν.4497/2017, που απαγορεύει τη λειτουργία λαϊκών αγορών τις…