ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΒΟΪΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13.01.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους…