Ανακοίνωση Εγγραφής Νηπίων 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων στους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ για το σχολικό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται από 10 Μαΐου 2019 έως και  31 Μαΐου 2019.   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:   1 Αίτηση (χορηγείται από τον παιδικό σταθμό). 2 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδεια παραμονής γονέα (και των…