Οικονομική επιτροπή 04.03.2019

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019 μέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό   ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πρόσληψη πληρεξουσίου…