Περίληψη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Βοΐου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Βοΐου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 270.568,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 42900000-5) για την οποία έχουν συνταχθεί οι υπ’ αρίθμ. 7/08.05.2018 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βοΐου. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την…

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την διακήρυξη:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Ε. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ