Περίληψη ανακοίνωσης ωδείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου      για την πρόσληψη Μουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού ) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (ωρομίσθιο προσωπικό) με το Π.Δ. 524/1980 στο Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου                                                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη μουσικών ( καλλιτεχνικού…