Πρόσληψη δίμηνης διάρκειας στην υπηρεσία Καθαριότητας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ      Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2…

Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων 2018

Δελτίο Τύπου Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Τρίτη 11-9-2018 ΣΙΑΤΙΣΤΑ Νηπιαγωγεία 9:00 : 1ο Νηπιαγωγείο 9:30 : 2ο Νηπιαγωγείο 9:30 : 3ο Νηπιαγωγείο 9:00: 4ο Νηπιαγωγείο   Δημοτικά Σχολεία 8:30   : 1ο Δημοτικό Σχολείο 10:00: 2ο Δημοτικό Σχολείο 9:00 : 3ο Δημοτικό Σχολείο   Γυμνάσια – Λύκεια 9:00: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου 9:30: ΕΠΑΛ…