ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ο Δήμος Βοΐου θα προχωρήσει στην πρόσληψη τακτικού προσωπικού, συνολικά  δέκα  (10)  ατόμων, στην υπηρεσία καθαριότητας, μέσω ΑΣΕΠ. Από αυτές τις θέσεις εννέα (9) αφορούν προσλήψεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας  και συγκεκριμένα:   – Δύο  (2)  θέσεις     ΔΕ   Οδηγών  Απορριμματοφόρων – Δύο  (2)  θέσεις     ΔΕ  Χειριστών  Μηχανημάτων Έργων   – Πέντε  (5) θέσεις  ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας –…