ΧΟΡΗΣΗΣΗ   ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Θ.ΜΑΝΟΥΣΗ» ΓΙΑ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (master, διδακτορικό)  στα παρακάτω ακαδημαϊκά έτη  από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ .

ΧΟΡΗΣΗΣΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Θ.ΜΑΝΟΥΣΗ» ΓΙΑ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (master, διδακτορικό)  στα παρακάτω ακαδημαϊκά έτη  από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ .

Κατεβάστε αναλυτικά τις ανακοινώσεις για κάθε έτος σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 08-09

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 09-10

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 10-11

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 11-12

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 12-13

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 09-10

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 10-11

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 11-12

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 12-13