ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ

Ενημερώνουμε ότι όσοι από τους παρακάτω αδειούχους οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο σύστημα έχουν αλλάξει την Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους μπορούν με υπεύθυνη δήλωση τους εως 31/01/2018 να αιτηθούν την μεταφορά του φακέλου τους στον Δήμο κατοικίας τους. Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης και τα ονόματα των πωλητών λαϊκών αγορών…