Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βοΐου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.),

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βοΐου (ΔΗ.Κ.Ε.ΒΟ.),

 

κατεβάστε την Προκήρυξη

ΣΟΧ 1-soch-1-2016-psovvok51-ps94

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη Δομή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βοΐου,Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη Δομή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βοΐου- Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΣΟΧ2-ΩΓΗΦΟΚ51